Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs šobrīd īsteno 13 līdz 25 gadīgo jauniešu aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumu par pašvaldību kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu. Vēlamies lūgt arī Tevi piedalīties šajā aptaujā un aizpildīt nelielu aptaujas anketu. 
Aptauja pieejama ŠEIT: ieej.lv/sjauniesi

Šeit nav pareizu vai nepareizu atbilžu – mūs interesē tieši Tavs personīgais viedoklis un novērtējums, jo mums ir svarīgi zināt kā Tu jūties, dzīvojot Saulkrastu novadā, lai kopīgiem spēkiem mēs spētu radīt Tev pilnvērtīgu un iespējām bagātu dzīvi šeit.

Ja tev ir kādi jautājumi, idejas un priekšlikumi jaunatnes jautājumos, sazinies ar Saulkrastu novada jaunatnes lietu speciālisti Simonu Putniņu: [email protected] vai +371 26164449.

Paldies Tev par anketai veltīto laiku!