13.februārī Ēnu dienu laikā iepazīties ar Saulkrastu novada domes darbu bija ieradušies vairāki Saulkrastu izglītības iestāžu skolēni, kā arī skolēni no Salacgrīvas, Iecavas un Rīgas.

Ēnu dienā Saulkrastu novada domē jaunieši varēja ielūkoties ar domes ikdienas darbā un izzināt darbinieku pienākumus.

Tā kā Ēnu diena sakrita ar domes komiteju dienu, interesenti piedalījās Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā, sekoja līdzi komitejas darbam un izskatāmo jautājumu pieņemšanas norisei.

Ēnu dienu Saulkrastu novada dome rīkoja sadarbībā ar Saulkrastu Jauniešu māju.

Ēnu diena ir izglītojošs profesionālās orientācijas pasākums, kurā skolēniem ir iespēja apmeklēt dažādas darba vietas un kļūt par darbinieku “ēnām”.