Sākot ar februāri, Jauniešu Mājā tika aizsākta jauna tradīcija – iedvesmas stāstu vakari ‘’Jaunietis Jaunietim’’, kuri notiks 1 reizi mēnesī, un, kuros jaunieši dalīsies savā pieredzē un iespaidos par lietderīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām, saviem hobijiem, interesēm, interesantām nodarbēm utt., tādējādi iedvesmojot arī citus jauniešus.