Š.g. jūlijā Erasmus+ projekta “Entrepreurship Education in Europe – EntEE” ietvaros Lisabonā sanāca kopā partneri no Latvijas, Spānijas, Portugāles un Bulgārijas, lai kopīgi izveidotu apmācību moduli jauniešiem. Apmācību modulis apkopo partnerorganizāciju labāko pieredzi un metodes uzņēmējdarbības mācīšanai jauniešiem.

 

Šis apmācību modulis tiks īstenots praksē, organizējot apmācības, kuras sastāvēs no 4 mācību moduļiem (sesijām), kurā tiks aicināti piedalīties jaunieši no Saulkrastiem un Salacgrīvas, intereses gadījumā iespējams pieteikties arī jauniešiem no citiem novadiem.

Apmacību modulis sastāvēs no 4 apmācību blokiem:
1. Pašizziņa jaunu projektu veidošanā;
2. Biznesa plāna mācīšana ar “lomu spēles” metodi;
3. Sociālās uzņēmējdarbības biznesa modelēšana ar mirkļbirku metodi:;
4. Stāstīšana un sava stāsta veidošana (Storytelling).

APMĀCĪBU VIETA:
Jauniešu Māja, Raiņa iela 7, SAULKRASTI

MĒRĶGRUPA:
– jaunieši vecumā 15+

Apmācības ir sava starpā saistītas, tādēļ vēlams piedalīties abās apmācību dienās!
Vairāk info pa tālr. 26164449
vai rakstot:
FB/jicbaaka un FB/JMSaulkrasti