Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties mācībām par jaunatnes dialoga projektu (strukturētais dialogs) sagatavošanu programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”. Mācības notiks no 2020. gada 19. līdz 21. augustam Rīgā vai tās apkārtnē. Lai pieteiktos mācībām, līdz 30. jūlijam (ieskaitot) tiešsaistē jāaizpilda pieteikuma anketa: https://forms.gle/sDxpSh6tXC5RR8Xx6.

Kas ir strukturētā dialoga projekts? Strukturētā dialoga projektu īsteno jaunieši, aktīvi iesaistoties projekta sagatavošanā, aktivitāšu īstenošanā un projekta turpinājuma pasākumos. Projekts ir balstīts uz neformālās izglītības metodēm un principiem. Piedaloties projektā, jaunieši gūst izpratni par to, kā notiek darbs institūcijās, kāds ir lēmumu pieņēmēju ikdienas darbs, ko nozīmē līdzdalība un kā jaunieši var ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu. Viņi gūst iespēju ietekmēt jaunatnes politikas veidošanu.

Mācības paredzētas jauniešiem, jaunatnes organizāciju un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, kuriem būs iespēja:

  • uzzināt visu par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jaunatnes dialoga projektiem un to praktisku sagatavošanu;
  • uzzināt, kā iesaistīt jauniešus projekta sagatavošanā;
  • attīstīt savu projekta ideju atbilstoši strukturētā dialoga projektu prioritātēm;
  • gūt izpratni par partneru meklēšanas iespējām un partneru lomu savam nākotnes projektam;
  • iepazīt citu organizāciju pārstāvjus, veidot sadarbības kontaktus un iedvesmoties jaunām idejām.

Mācības ir bez maksas un notiks latviešu valodā. Tās notiks pilnas 3 dienas, un ir svarīgi, lai dalībnieki tajās varētu piedalīties visas mācību dienas.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar programmas “Erasmus+” atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un mācību izdevumus. Dalībniekiem jāsedz tikai ceļa izdevumi uz mācību norises vietu.

Pieteikšanās līdz 2020. gada 30. jūlijam (ieskaitot), aizpildotpieteikuma anketa tiešsaistē: https://forms.gle/sDxpSh6tXC5RR8Xx6. Apstiprinātie dalībnieki pēc 2020. gada 5. augusta saņems personīgu e-pastu, par to informējot, uz elektroniskajā pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.