Saulkrastu sporta un ģimeņu centrs aicina apmeklēt un izmēģināt neirografisko zīmēšanu.
Pieteikšanās obligāta pa tālr.26429969!

Neirografika ir apzināta grafiska zīmēšana, ar kuras palīdzību cilvēks spēj piekļūt saviem iekšējiem resursiem, veiksmīgi virzot tos vēlamo mērķu sasniegšanai.
Tā palīdz atrisināt savas problēmas un sasniegt vēlamo, darbā iesaistot tikai baltu lapu, melnu marķieri un krāsainos zīmuļus!
Lai zīmētu neirografikas tehnikās, nemaz nav jāprot zīmēt, nepieciešamās iemaņas tiek apgūtas neirografikas speciālista/instruktora vadībā, strādājot pie sava personīgā darba. Uzzīmēt var visu- ikdienas notikumus, nākotnes plānus, komunikācijas samezglojumus, savu veselību vai personības pašpilnveidošanos utt.