6. martā no 15.00 – 18.00 Jauniešu Mājā notiks pirmā neformālā jauniešu un lēmumu pieņēmēju diskusija ”Kafija ar politiķiem” Saulkrastos, par jauniešu iespējām un idejām Saulkrastu novada attīstībai. Pieteikšanās: ej.uz/jmkap

 

Galvenā diskusijas tēma būs jauniešu vasaras (un ne tikai vasaras ) nodarbinātības un brīvprātīgā darba iespējas Saulkrastu novadā un Jauniešu Mājas vēlme izveidot vienotu un strukturētu sistēmu, kurā jaunieši varētu tikt neformāli apmācīti dažādās Saulkrastu attīstībai aktuālās jomās (viesmīlība, tūrisms, u.c), lai uzņēmējiem un iestādēm būtu iespēja pieņemt darbā atbildīgākus un labāk kvalificētākus jauniešus. Savukārt jauniešiem būtu iespēja iegūt jaunu un daudzveidīgu pieredzi, jaunus kontaktus, kā arī apgūt jaunas zināšanas un prasmes.

Diskusijas laikā varēs noskaidrot jauniešu un lēmumu pieņēmēju ieinteresētību, viedokli, ieteikumus, vēlamos un iespējamos mehānismus šīs sistēmas izveidei un atbalstam.

(“Kafija ar politiķiem” ir metode, kuras galvenais mērķis ir veicināt jauniešu un lēmumu pieņēmēju (deputātu, pašvaldības darbinieku, iestāžu vadītāju) savstarpējo dialogu. Tā ir platforma neformālām sarunām brīvā gaisotnē, kurā visi runā viens ar otru kā līdzīgs ar līdzīgu. Sarunas tiek moderētas.)