2. augusta vakarā pl.20.00 R.Kaudzītes Saulkrastu muzeja dārzā aicinām iejusties laikā pirms pusotra gadsimta, kad jaunu robežu nospraušana Piebalgā raisīja spraigākus notikumus nekā mūsdienās.
Rakstnieks Reinis Kaudzīte – pagasta vietnieku pulka loceklis (tā laika deputāts), runas vīrs 24 gadu garumā – laikabiedru atmiņās.

Izskanēs Reiņa Kaudzītes atziņas šodienas ,,runas vīru,, izpildījumā.
Romāna ,,Mērnieku laiki,, tapšanas stāsti un leģendas.
Krēslai iestājoties – ap 21.30 filmas ,,Mērnieku laiki,, (1968) brīvdabas izrāde.