Turpinot pērn aizsākto akciju “Izgaismo Latviju”, kuras ietvaros fonds 1836 dāvāja Latvijai tās 100gadē 1836km garo tūrisma ceļu apkārt Latvijas robežai – ietverot katra gājēja noietos soļus un labās domas, kas vienkopus saplūdušas šajā ceļā – 2019. gada Saulgriežos, 21.jūnijā, katrs Latvijas iedzīvotājs ir aicināts savā sētā iedegt Saulgriežu ugunskuru vai pulcēties Saulgriežu svinību vietās, Izgaismojot Latviju.

Izgaismo Latviju ir aicinājums vienoties Latviešu tautai kopīgā rīcībā, stiprinot Latvijas valsti, tās robežu un savstarpējo sadarbību.

Ugunskuru iedegšana 2019. gada 21. jūnijā (Vasaras Saulgriežos) ir apliecinājums Latviešu tautas spēkam dzīvot cauri laikiem.

Ugunskuru iedegšana vīsies ar kopīgu dziesmu dziedāšanu (aicinām izdziedāt kopā akcijas “Latvijas garākā Līgodziesma” dziesmas, kas tiks translētas LR2), ceļot Latviešu tautu caur mūsu senču tradīciju, stiprinot latvisko identitāti un piederību Latvijas valstij.

Saulgriežu ugunskuru iedegšana notiks visapkārt Latvijai, interneta vietnē www.latviskadziveszina.lv un Facebook kontā “Izgaismo Latviju” līdz 17. jūnijam tiks apkopota informācija par publiski pieejamām Saulgriežu svinību vietām.

Lai Top!