11. novembrī notika jau gadskārtējais Lāčplēša dienai veltītais lāpu gājiens, kurā kuplā skaitā piedalījās Zvejniekciema un Saulkrastu vidusskolu jaunieši, jaunsargu vienība un Saulkrastu iedzīvotāji. Sakām paldies ikvienam gājiena dalībniekam un aicinām kopā svinēt mūsu valsts 98.gadadienu! Ieskats gājienā skatāms sadaļā “Galerijas”, un to laipni piedāvāja saulkrastiete – fotogrāfe Agnese Kūliņa – Priede.