No 20. oktobra līdz 3. novembrim Saulkrastu novada domes zālē audēju kopas „Kodaļa” izstāde. Izstādes atklāšana – 20. oktobrī 14.00.

Audēju kopas vadītāja Ieva Drozdova aicina aplūkot vietējo audēju jaunākos darinājumus ikgadējā atskaites izstādē „Rudens”. Izstādē interesentiem būs pieejami pēdējā gadā austie darbi, no kuriem daži jau bijuši skatāmi izstādēs citviet Latvijā. Segas, lakati, lupatu deķi un jostas no Dziesmu svētku izstādes „Radītprieks”, kreatīvi tematiski darbi no izstādes „Putni krāsā un kompozīcijā” un audēju kopas „Kodaļa” jaunāko dalībnieku pirmie darbi.