No 18. līdz 28. maijam Saulkrastu domes zālē audēju kopas „Kodaļa” jaunāko darbu izstāde  „Jūras raksti audeklos”. Izstādes noslēgums un tikšanās ar audējiem 28. maijā plkst. 12.00.