Izbaudi mūziku, mākslu, sarunas, dziesmas, klusumu un lūgšanu Saulkrastu baznīcās. Tas ir laiks, kad baznīcā vari ienākt citādi un iepazīt kultūras un garīgās vērtības. Baznīcu nakts norisināsies 7. jūnijā, un pasākuma dienā baznīcas ir atvērtas līdz pat pusnaktij.

Saulkrastos Baznīcu nakts pasākumi norisināsies abās Saulkrastu baznīcās.

Pēterupes evaņģēliski luteriskajā draudzē:
18:00 Nakts atklāšana
18:15 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts koncertmeistares Beatas Gekas vadībā
20:00 Draudzes ansambļa koncerts
21:10 Izraēla-Svētā zeme. Atskats uz draudzes mācītāja svētceļojumu
22:00 Laiks lūgšanām, sarunām, dziesmām un sadraudzībai

Saulkrastu Romas katoļu Dieva žēlsirdības baznīcā:
18:00 Nakts atklāšana muzikālā pavadījumā
18:20 Draudzes veidots uzvedums bērniem un pieaugušajiem
19:00 Svētā Mise
20:00 Priestera lekcija par liturģiskajiem tērpiem un priekšmetiem
21:30 Agape un sadraudzība