Saulkrastu novada bibliotēkā esam uzaicinājuši ciemos mākslinieku Kristapu Auzenbergu. Viņa krāšņās ilustrācijas ir skatāmas bērnu grāmatās “Meža detektīvs”, “Pupuķa Ukša dziesmu svētki”, “Paņem mani sev līdzi!”, “Rotaļas un rotaļlietas”, “Aiztaisi logu, tēti”, “Ziemassvētku vecītis Rīgā” un vēl daudzās citās.

Kristaps Auzenbergs ir sadarbojies kopā ar autoriem ne tikai pie bērnu grāmatām, bet arī strādājis pie grāmatām pieaugušajiem un iedzīvinājis stāstu ilustrācijās grāmatās “Kā pliks pa nātrēm” un “Nepielūdzamas sievietes un citi stāsti”. Tomēr vislielākais gandarījums ir viņa paša radītā komiksu grāmata “Mani ne-darbi”, kur dažnedažādos piedzīvojumos dodas ar neizsīkstošu fantāziju apveltīts blēņdaris Pēterītis. Visiem interesentiem un viņa darbu cienītājiem būs iespēja satikt mākslinieku jau 5. oktobrī plkst. 10.00 Saulkrastu novada bibliotēkā. Ar nepacietību gaidām!