1. janvārī plkst. 18.30 Saulkrastu novada domes zālē īpašā Draudzības koncertā muzicēs trīs skolu kori – Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas kora klases audzēkņi (skolotāja Ināra Freimane), Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 1. -2. klašu koris un kora klases audzēkņi (skolotāja Laura Iesava) un Babītes Mūzikas skolas 1. – 3. klašu koris un kora klases audzēkņi (skolotāja Lāsma Pommere).

Ieeja brīva! Visi mīļi gaidīti!