5. decembrī 18.00 kultūras namā "Zvejniekciems" gadskārtējais Latvijas senioru deju kolektīvu koncerts "Sadancošana ziemas Saulgriežos" Koncertā piedalās senioru deju kolektīvi no Salacgrīvas, Limbažiem, Ādažiem, Straupes, Stopiņiem, Siguldas, kā arī Saulkrastu senioru deju kolektīvs "Saulgrieži" Ieeja koncertā brīva