Šogad jau 11. reizi Saulkrastos notiks tradicionālā Muzeju nakts. Šī gada Muzeju nakts devīze ir „Durvis". Durvis ir dažādas - lielas un mazas, jaunas un vecas, skaistas vai citādi oriģinālas. Lai padarītu interesantāku Muzeju nakti arī Saulkrastos, visus aicinām piedalīties fotokonkursā „Durvis" - atrast un nofotografēt visneparastākās un oriģinālākās durvis Saulkrastu novadā. Ar konkursa nolikumu varat iepazīties šeit:

Fotokonkurss „Durvis”

 

 

Organizators

Konkursu organizē Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”.

Mērķis

Veicināt Saulkrastu novada iedzīvotāju iekļaušanos 2016.gada Muzeja nakts norisēs.

Uzdevumi

– Atrast un fiksēt fotogrāfijā Saulkrastu novada neparastākās un oriģinālākās durvis.

– Rosināt Saulkrastu novada iedzīvotājus pievērsties fotomākslai.

Norises vieta

Saulkrastu novads

Norises laiks

No 2016.gada 15.februāra līdz 2016.gada 15.aprīlim.

Dalībnieki

Konkurss notiek divās vecuma grupās:

– Jaunieši – līdz 16 gadu vecumam;

– Pieaugušie – no 16 gadu vecuma.

Norises kārtība

Katrs konkursa dalībnieks līdz 2016. gada 15. aprīlim iesūta elektroniski uz e-pasta adresi [email protected] vērtēšanai vienu fotogrāfiju, atbilstošu konkursa nolikumam. Fotogrāfijas autors norāda:

• savu vārdu un uzvārdu;

• vecumu;

• kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi;

• fotografētā objekta adresi.

Fotogrāfijas izmērs nedrīkst pārsniegt 5Mb.

Vērtēšana

Konkursa darbu vērtēšana notiks laikā no 2016. gada 16. aprīļa līdz 26. aprīlim, katrā konkursa dalībnieku kategorijā atsevišķi.

Konkursu vērtēs organizatoru izveidota žūrija, ņemot vērā oriģinalitāti un fotogrāfiju māksliniecisko kvalitāti.

Apbalvošana

Apbalvošana notiks 2016.gada 21.maijā Muzeju nakts sarīkojuma laikā.

Tālrunis uzziņām: 29498563 Dagnija Gurtiņa

Saulkrastu novada PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” novadpētniecības speciāliste