1. aprīlī Saulkrastos  Lieldienas  būs ar jautru jampadraci un tirgošanos ! Aicinām pieteikties tirgotājus dalībai Lieldienu tirgū . Tirgus sākums  plkst.10.00, iekārtošanās tirdzniecības vietās – no plkst. 6.00.

Dalībniekiem līdz š.g. 12. aprīlim jāpiesaka dalība (aizpildotPIETEIKŠANĀS ANKETU) un, saņemot apstiprinājumu, līdz 2019. gada 16. aprīlim jāveic pašvaldības nodevas apmaksa, norādot:

  1. maksājuma mērķi “Nodeva par tirdzniecības atļauju 21.04.2019.”;
  2. tirdzniecības dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu vai nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu, juridiskām personām – nosaukumu un nodokļa maksātāja reģistrācijas kodu.

Dalības maksa:

  • tirdzniecība ar pašu ražotu vai pašu iegūtu lauksaimniecības (augkopības, lopkopības un zvejas) produkciju, amatniecības precēm vai atrakciju rīkošana par 1 (vienu) atrakciju – 10,00 euro;
  • tirdzniecība ar pārtikas precēm vai ar rūpnieciski ražotām nepārtikas precēm – 20,00 euro;
  • sabiedriskās ēdināšana, alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība – 30,00 euro.

Rekvizīti:

Saulkrastu novada dome

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

PVN Nr.LV90000068680

Konti:

AS Meridian Trade bank LV31MULT 1010 5148 7001 0 (kods MULTLV2X)

AS Swedbank LV88HABA 0551 0277 1094 5 (kods HABALV2X)

AS SEB banka LV78UNLA 0050 0085 2894 8 (kods UNLALV2X)

AS Citadele banka LV77PARX 0012 5410 9000 1 (kods PARXLV2X)

Dalībnieka neierašanās gadījumā nodeva netiek atmaksāta.

Pieteikšanās anketa ŠEIT.