Saulkrastu novada domes zālē no 15. novembra līdz 15. decembrim skatāma pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis" grupiņu „Pienenīte" un „Cielaviņa" mākslas pulciņa audzēkņu gleznu izstāde "Atvasara. Klusā daba".Izstādes idejas autore ir pulciņa vadītāja Baiba Apsīte.

 

Darbi gleznoti septembrī, tādēļ klusajās dabās redzam vēlos vasaras ziedus- mārtiņrozes, kliņģerītes, margrietiņas, saulespuķes, dālijas, kā arī peonijas. Darbi ir koši, dzīvespriecīgi, redzama bērnu spontanitāte, kā arī vienkāršu bet vizuāli efektīgu paņēmienu pielietojums, kas brīžiem rada ilūziju, ka gleznojuši pieredzējuši mākslinieki. Bērni ātri uztvēra glezniecības paņēmienus, kādus lietojuši mūsu glezniecības klasiķi Leo Svemps, Jānis Pauļuks, Edgars Vinters, u.c.,- piemēram krāsas šļakstījumus, reālistiski lakonisku zieda attēlojumu un atsevišķu smalku detaļu izstrādi, izdevās panākt pozitīvu, azartisku darbošanos un iepriecinošu rezultātu. Gleznots uz 50x 70 cm lieliem kartoniem, ar profesionālas kvalitātes akrilu (tsk. metāliskajiem un fluorescējošiem toņiem), kas nodrošina piesātinātu, spilgtu krāsu rotaļu. Darbi tika iesākti ārā, tomēr nobeiguma daļā tika strādāts telpās ar tikai 5 audzēkņiem vienlaikus, aizvien pārrunājot klusās dabas gleznojuma nianses un paņēmienus, – te liels paldies par sapratni un atbalstu audzinātājām Allai Gantimurovai, Līgai Kleinšmitei, Ingūnai Kalniņai un Mairai Vanagai!