17. oktobrī 15.00 kultūras namā „Zvejniekciems" diriģenta un pedagoga Jāņa Lucāna 65 gadu jubilejas koncerts „Viss mūžs dziesmā". Koncertā piedalās jauktais koris „Bangotne", vokālais ansamblis „Dzīle", bijušie jubilāra audzēkņi un draugi no Salacgrīvas un Piejūras internātskolas audzēkņi. Ieeja koncertā brīva

 

Jānis Lucāns dzimis Preiļu novadā daudzbērnu ģimenē, kurā allaž skanējusi mūzika, tādēļ, jau ganu gaitas sākot, Jānis Lucāns apguvis vijoļspēli. Arī Rēzeknes mūzikas skolā zēns turpināja apgūt vijoļspēli, bet izpalika sapnis par sirdij tik tuvā akordeona spēli.Vēlāk šo instrumentu jaunais mūziķis apguva pašmācības ceļā.

1966.gadā J.Lucāns turpināja mācības A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas kordiriģentu nodaļā un tajā pašā gadā, līdztekus mācībām, sāka vadīt Inešu pagasta jaukto kori.

Arī dienests padomju armijā bija saistīts ar mūziku, jo J. Lūcāns dienēja Baltijas kara ansamblī, ar kuru kopā tika apceļota visa plašā Padomju Savienība. Jau dienesta laikā, 1972.gadā, jaunais diriģents turpināja studijas J.Vītola Valsts konservatorijā, apgūstot kordiriģēšanu pie profesora Imanta Kokara.

70. gados turpinājās darbs ar vīru kori „Dziedonis”, bet no 1975.gada J. Lucāns kļuva par Salacgrīvas jauktā kora „Kaija” māksliniecisko vadītāju. 20 gadi pagāja ceļā no Ķekavas līdz Salacgrīvai, ik nedēļu dodoties pie sava kora.

1980. gadā J.Lucāns uzsāka darbu Zvejniekciemā, un turpmākos 13 gadus arī Zvejniekciema koris „Dzīle” par savu diriģentu sauca Jāni Lucānu. Vēlāk J. Lucāns bija Saulkrastu kora „Bangotne” diriģents. Visus šos gadus J.Lucāns paralēli strādā kā pedagogs Piejūras internātpamatskolā, kā arī vada vokālo ansambli „Dzīle”.

Darbīgums un optimisms, dzīvesprieks un spēja aizraut ir vārdi, kas vislabāk raksturo jubilāru.

glucanscdr