Klāt februāris, tradicionāli tas iezīmē kokļu laiku Saulkrastos!
Arī šogad februāra nogalē Saulkrastos tiekas kokļu mūzikas entuziasti – gan visu paaudžu spēlētāji, gan klausītāji, gan arī dažādu jaundarbu un kompozīciju autori koncertā “Koklē vēju vanadziņš, lai kokle skan dvēselē”.

28. februārī plkst. 19:00 Saulkrastos turpināsies trīs koncertu cikls, kurā būs dzirdami koklētāju ansambļi no visas Latvijas.
Otrajā koncertā Saulkrastu kultūras namā “Zvejniekciems” piedalī
sies ap 135 koklētāju no 10 Vidzemes un Latgales pilsētām. Koncertā izskanēs tautas dziesmu apdares un latviešu komponistu oriģināldarbi atsevišķu ansambļu un apvienoto ansambļu izpildījumā.
Koncertā piedalīsies 21 Austrumlatvijas koklētāju ansamblis no Alojas, Alūksnes, Cēsīm, Jaunannas, Lielvārdes, Limbažiem, Ogres, Madonas, Mazsalacas, Saulkrastiem, Sējas, Strenčiem, Špoģiem, Valkas un Valmieras.
Ieeja koncertā bez maksas.

Festivāls “Koklē vēju vanadziņš” izskan jau 11 gadus dažādās koncertzālēs – Saulkrastu kultūras namā “Zvejniekciems”, Saulkrastu Domes zālē un skolās. Koklētāju izpratnē tā ir telpa, kas vislabāk atbilst kokles maigajai vibrācijai. Katrs festivāls ir atstājis paliekošas izjūtas, un mēs varam būt lepni, ka Saulkrastos ik gadu ir iespēja uzņemt vairāk kā 100 koklētāju, veidojot kopā iespaidīgu kopansambli.

Programmā izskanēs Viļņa Salaka, Raimonda Tigula, Edgara Lipora un citu latviešu komponistu skaņdarbi, kas komponēti speciāli šovasar notiekošajiem Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Diriģentes: Valda Bagāta, Iveta Tauriņa, Teiksma Jansone, Biruta Deruma, Ieva Mežgaile, Anda Eglīte un Kristīne Dmitrijeva.

Arī pārējo reģionu koklētāji pulcējas 22. februārī Jūrmalā (Rietumlatvijas kolektīvi) un 7. martā Babītē (Pierīgas kolektīvi), lai kopīgos koncertos ieskandinātu vasarā gaidāmo XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koprepertuāru

Koncertu organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā arSaulkrastu kultūras centru.