11. novembrī Lāčplēša dienas sarīkojums: 17.00 Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski luteriskajā baznīcā svētbrīdis kopā ar mācītāju Ivo Pavloviču un Elīnu Šmuksti (vokāls), kā arī Sanitu Sprūžu (kokle). Pēc svētbrīža – lāpu gājiens uz latviešu karavīru atceres vietu Saulkrastu kapos. Lūgums līdzi ņemt lāpas, lai gājienu darītu gaišāku!