11. novembrī 17.00 aicinām ikvienu ņemt līdzi lāpu un pulcēties Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski luteriskajā baznīcā (no 16.30). Pēc neliela svētbrīža dievnamā – lāpu gājiens uz latviešu karavīru atceres vietu Saulkrastu kapos un atceres mirklis kopā ar rupu "RĀVA"