Līnijdejas

4. martā 15.00 kultūras namā „Zvejniekciems” līnijdeju grupa ,,Sunbeach” svinēs savu 15. dzimšanas dienu ar nelielu koncertu, pēc kura sekos ballīte ,,No valša līdz rokenrolam”. Uz pasākumu tiek aicināti kolektīvi no Rīgas, Ogres, Siguldas, Limbažiem, Pabažiem, Ādažiem, Valmieras, Raganas, kā arī viesi no Minsteres, līnijdeju grupa ,,Balzams”, ar kuru draudzība aizsākās pagājušā gadā, viesojoties Vācijā.