Saulkrastu novada PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs" mākslinieciskie kolektīvi aicina pieteikties jaunus dalībniekus! Jauno darba cēlienu sākot, pievērsiet uzmanību nodarbību vietai un laikam! Neskaidrību un jautājumu gadījumā varat zvanīt kolektīvu vadītājiem vai Saulkrastu novada PA "Saulkrastu kultūras un sporta centrs"(20222927/67954179)

          turtur

tttttt