Ik gadu Pierīgas reģiona galvenā bibliotēka – Salaspils novada bibliotēka izvērtē 39 pašvaldību bibliotēku veikumu un gada nogalē darba rezultātus pauž, piešķirot atzinības un nominācijas Pierīgas reģiona bibliotekāriem.

  1. decembrī Pierīgas reģiona bibliotekāri Inčukalnā tikās gada noslēguma seminārā, lai atskatītos uz aizvadīto gadu, godinātu kolēģus darba jubilejās un tos, kuri šajā gadā ar savu darbu snieguši īpašu ieguldījumu bibliotēkas darbībā un veicinājuši novada atpazīstamību. Semināra laikā Saulkrastu novada pašvaldības bibliotekāres apciemoja Inčukalna bibliotēku, novadpētniecības muzeju un iepazinās ar to darbu.

Svinīgais pasākums notika Inčukalna Tautas namā. Klātesošos uzrunāja Inčukalna novada domes priekšsēdētājs Aivars Nalivaiko, Salaspils novada bibliotēkas galvenā bibliotekāre-metodiķe Evita Gleizde un citi. Pasākumā tika godināti bibliotekāri, kuri savā arodā nostrādājuši 40, 30, 25 un 20 gadus. Varam priecāties, ka darba jubilejas svinēja Saulkrastu novada bibliotēkas bibliotekāre Aina Gribnere, kura darbam veltījusi 40 gadus, un bibliotēku informācijas speciāliste Inese Einika – 35 gadus. 2018. gadā bakalaura grādu Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju programmā ieguvusi Saulkrastu novada bibliotēkas vecākā bibliotekāre Daina Miķelsone, kura tika atzīta arī par vienu no Pierīgas reģiona radošākajām, precīzākajām un novatoriskajām bibliotekārēm. Pasākumā tika sveikti arī jaunie bibliotekāri, kuri darbu bibliotēkās uzsākuši tikai šogad. Starp viņiem arī Saulkrastu novada bibliotēkas bibliotēku informācijas speciāliste Rita Lavendele.

Goda rakstu „Gada bibliotekārs 2018” par aktīvu un mērķtiecīgu darbu bibliotēkas attīstības veicināšanā saņēma Saulkrastu novada pašvaldības bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare.

Seminārā par muzikāliem priekšnesumiem gādāja vietējie pašdarbnieki. Kopējās sarunās izskanēja vēlējumi un labi vārdi jaunajam gadam.