Jaunais mācību gads ir sācies, un šis ir īstais brīdis pieņemt jaunus izaicinājumus. Pievienojies Saulkrastu kultūras centra mākslinieciskajiem kolektīviem!

 

Māksliniecisko kolektīvu nodarbību laiki (2019. gada 2. puse)

KOLEKTĪVS

VIETA

LAIKS

VADĪTĀJS

PIEZĪMES

1.

Mūsdienu deju grupa “FRACTUS”

(bērni, pusaudži)

k/n “Zvejniekciems”

Pirmdienas

16.00 – 19. 00

Ceturtdienas

16.00 – 19.00

Sandra Ozola – Ozoliņa

(mob.t. 29130381)

Lūgums pirms nodarbības sazināties ar vadītāju!

2.

Mūsdienu deju grupa “FRACTUS”

(senioru grupa)

k/n “Zvejniekciems”

Trešdienas

11.00 – 13.00

Sestdien

10.00 – 12.00

Sandra Ozola – Ozoliņa

(mob.t. 29130381)

Lūgums pirms nodarbības sazināties ar vadītāju!

3.

Rokdarbnieku

Kopa

“KRUSTAINES”

Saulkrastu Jauniešu māja

(Raiņa 7)

Ceturtdienās

no pl.15.00

Guna Lāčauniece

(mob.t. 26357992)

Lūgums pirms nodarbības sazināties ar vadītāju!

4.

Jauktais koris “ANIMA”

Saulkrastu domes zāle

(Raiņa 8)

Otrdienās

19.00 – 22.00

Ceturtdienās

19.00 – 22.00

Laura Leontjeva (mob.t. 26398719)

Jaunos dalībniekus uzņemsim 5. septembrī pl.18.00, pirms ierodaties, obligāti zvanīt kora mākslinieciskajai vadītājai Laurai L.!

5.

Jaukais koris “BANGOTNE”

Saulkrastu domes zāle

(Raiņa 8)

Pirmdienās

19.00 – 22.00

Trešdienās

19.00 – 22.00

Diriģents

Ēriks Kravalis

(mob.t. 26113482)

Lūgums pirms nodarbības sazināties ar vadītāju!

6.

Vokālais ansamblis “DZĪLE”

k/n “Zvejniekciems”

Piektdienās

No 18.00

Vadītājs

Jānis Lucāns

(mob.t. 29262696)

Lūgums pirms nodarbības sazināties ar vadītāju!

7.

Folkloras kopa

“DVĪGA”

k/n “Zvejniekciems”

Otrdienās

18.30 – 21.00

Vadītāja Antra Deniškāne

(mob.t. 26323926)

Lūgums pirms nodarbības sazināties ar vadītāju!

8.

Senioru deju kolektīvs

“SAULGRIEŽI”

k/n “Zvejniekciems”

Otrdienās, ceturtdienās

No 19.00

Vadītāja Judīte Krūmiņa

(mob.t. 29181986)

Dalībnieku uzņemšana 12. septembrī 19.00

9.

VPDK “JŪRDANCIS”

k/n “Zvejniekciems”

Pirmdienās, trešdienās

20.00 – 22.00

Vadītāja Judīte Krūmiņa

(mob.t. 29181986)

Par jauno dejotāju uzņemšanu sazināties ar vadītāju.

10.

JDK “KRUSTU ŠĶĒRSU”

k/n “Zvejniekciems”

Pirmdienās, Trešdienās 18.00 – 20.00

Piektdienās

19.00 -21.00

Vadītāja Judīte Krūmiņa

(mob.t. 29181986)

Jaunie dejotāji aicināti no 4. septembra

11.

Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs

k/n “Zvejniekciems”

Otrdienas

17.00 – 18.30

Vadītāja Alta Bringina

(mob.t. 20382811)

Pirmā nodarbība 10. septembrī

12.

Pirmsskolas bērnu vokālā studija

k/n “Zvejniekciems”

Otrdienas

18.00 – 20.00

Vadītāja Dace Kalniņa

(mob.t. 29428619)

Pirmā nodarbība 10. septembrī

13.

Audēju kopa “KODAĻA”

k/n “Zvejniekciems”

Individuālas nodarbības

Ieva Drozdova (mob.t. 29144118)

Lūgums pirms ierašanās sazināties ar vadītāju!

14.

Gleznotāju studija “ULTRAMARĪNS”

k/n “Zvejniekciems”

Svētdienas

No 11.00

Vadītāja Māra Alena

(mob.t. 26747798)

Lūgums pirms ierašanās sazināties ar vadītāju.

Pirmā nodarbība 9. septembrī pl.18.00

15.

Koklētāju ansamblis

“SAULE”

k/n “Zvejniekciems”

Svētdienās

10.00 – 15.00

Vadītāja Solveiga Ivanova

(29985323)

Pirmā nodarbība

15. septembrī

16.

Līnijdeju grupa

“SUNBEACH”

Saulkrastu sporta centrs

Otrdienās

18.30-20.00

Vadītāja Alta Bringina

(mob.t. 20382811)