19. decembrī 14.00 kultūras namā "Zvejniekciems" laipni aicināti visi lielie un mazie saulkrastieši, lai kopā gatavotos svētkiem - dziedātu ar vismazākajiem vokālistiem (vad. D. Kalniņa), dejotu ar vismazākajiem dejotājiem (vad. I. Vonda) un deju grupu "Fractus" (vad. S. Ozola - Ozoliņa), ietu rotaļās ar Ziemassvētku vecīti un kopā darbotos svētku radošajā darbnīcā! Ieeja brīva.