Saulkrastu PI „Saulkrastu kultūras centrs” radošie kolektīvi atsāk darbu un aicina pievienoties!

 

Nodarbību laiki no 2020. gada septembra:

Mūsdienu deju grupa FRACTUS (bērni, pusaudži) k/n „Zvejniekciems”

Sandra Ozola-Ozoliņa (mob.tālr.29130381)

Pirmdienās 16.00–18.00 Ceturtdienās 16.00–18.00

Sestdienās 15.00 – 17.00

Mūsdienu deju grupa FRACTUS (senioru grupa) k/n „Zvejniekciems”

Trešdienās 14.00–16.00 Sestdienās 10.00 – 12.00

Rokdarbnieku kopa KRUSTAINES Saulkrastu „Jauniešu māja” (Raiņa iela7)

Guna Lāčauniece (mob.tālr.26357992)

Mēneša pirmajā un trešajā trešdienā no 18.00

Jauktais koris ANIMA Saulkrastu domes zāle (Raiņa iela8)

Laura Leontjeva (mob.tālr.26398719)

Otrdienās 19.00–22.00 Ceturtdienās 19.00–22.00

Jaukais koris BANGOTNE Saulkrastu domes zāle (Raiņa iela8)

Diriģents Ēriks Kravalis

Pirmdienās 19.00–22.00 Trešdienās 19.00–22.00 (mob.tālr.26113482)

Vokālais ansamblis DZĪLE k/n „Zvejniekciems”

Vadītājs Jānis Lucāns (mob.tālr.29262696)

Piektdienās no 18.00

Folkloras kopa DVĪGA k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Antra Deniškāne (mob.tālr.26323926)

Otrdienās 18.30–21.00

Senioru deju kolektīvs SAULGRIEŽI k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Judīte Krūmiņa (mob.tālr.29181986)

Otrdienās, ceturtdienās no 19.00 – 21.00

Vidējās deju paaudzes kolektīvs „JŪRDANCIS” k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Judīte Krūmiņa (mob.tālr.29181986)

Pirmdienās, trešdienās 20.00–22.00

Jauniešu deju kolektīvs „KRUSTU ŠĶĒRSU” k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Judīte Krūmiņa (mob. tālr.29181986)

Pirmdienās, trešdienās 18.00–20.00 Piektdienās 19.00–21.00

Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Alta Bringina (mob.tālr.20382811)

Otrdienās 17.00–18.30

Ceturtdien 17.00–18.30

Pirmsskolas bērnu vokālā studija k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Dace Kalniņa (mob.tālr.29428619)

Otrdienās 18.00–20.00

Trešdienās 18.00-20.00

Audēju kopa KODAĻA k/n „Zvejniekciems”

Asnati Grēvi – 29183736

Individuālas nodarbības

Studija ULTRAMARĪNS k/n „Zvejniekciems

Vadītāja Māra Alena (mob.tālr.26747798)

Svētdienās no 11.00

Koklētāju ansamblis SAULE k/n „Zvejniekciems”

Vadītāja Solveiga Ivanova (tālr.29985323)

Sestdienās 10.00–15.00

Līnijdeju grupa SUNBEACH

Vadītāja Alta Bringina (mob.tālr.20382811)

Otrdienās 18.30–20.00