Klāt rudens, un tas tradicionāli ir laiks, kad mūsu novada mākslinieciskie kolektīvi uzsāk jauno darba sezonu, lai koncertos priecētu gan mūs visus, gan dotos tuvākos un tālākos izbraukumos. Cerot, ka ikviens atradīs sev tīkamu nodarbi, aicinām pievienoties plašajai Saulkrastu māksliniecisko kolektīvu saimei un gūt prieku, kopā darbojoties, gleznojot, muzicējot un dziedot! Turpinājumā informācija par kolektīvu sezonas sākumu, savukārt nodarbību grafiku iespējams aplūkot sadaļā kultūra/mākslinieciskie kolektīvi

 Aicinām pievienoties:

Mūsdienu deju grupai „Fractus” (vadītāja S.Ozola – Ozoliņa) – 7. septembrī 16.00 k/n „Zvejniekciems”

Mūsdienu deju grupa „Šokolāde” (vadītāja I.Tamane) – 8. septembrī 13.30 pasniedzēja I.Tamane mazos dejotājus sagaidīs Saulkrastu sākumskolas telpās, 13.45 – aicina pievienoties visus dejotgribētājus Saulkrastu sporta centra telpās.

Senioru tautas deju kolektīvs „Saulgrieži” (vad. J.Krūmiņa) jaunos dalībniekus aicina 8. septembrī 19.00 k/n „Zvejniekciems”

Vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs „Jūrdancis” (vad. J.Krūmiņa) – 9. septembrī 20.00 k/n „Zvejniekciems”

Jauniešu tautas deju kolektīvs „Krustu šķērsu” (vad. J.Krūmiņa) – 9. septebmbrī 18.00 k/n „Zvejniekciems”

Eiropas senioru deju kolektīvs „Draiskais solis” (vad. I.Vonda) – 18. septembrī 18.30 k/n „Zvejniekciems”

Līnijdeju grupa „Sunbeach” (vad. A.Bringina) – 8. septembrī 18.30 Saulkrastu sporta centra telpās

Vismazākie dejotāji tiek aicināti pirmsskolas bērnu deju kolektīvā (vad. I.Vonda) k/n „Zvejniekciems” – pirmā nodarbība 18.septembrī 17.30.

Tie pirmsskolas vecuma bērni ( 5 – 6 un 6 – 7 g.v.) , kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi „Rūķītis”, laipni tiek gaidīti pirmsskolas bērnu deju kolektīvā „Rūķītis” (vad. A.Bringina)

Saulkrastu amatierteātris (vad. V.Skudra) aicina ikvienu pievienoties – pirmā tikšanās 12. septembrī 18.00 k/n „Zvejniekciems”

Saulkrastu jauniešu teātra studija (vad. V.Maculevičs) atsāks darbu jau 1.septembrī 19.30 k/n „Zvejniekciems”

Jaunus dalībniekus, kuriem ir pamatzināsānas, aicina un gaida arī pūtēju orķestris „Neibāde” – lūgums zvanīt vadītājam Ingum Leotjevam (mob.t. 26757224)

Jauktais koris „Bangotne” (diriģents.Ē.Kravalis) ļoti gaida dziedātgribētājus – 14.septembrī 19.00 Saulkrastu domes zālē

Jauktais koris „Anima” (diriģenti L. Leontjeva un K. Rūtentāls) arīdzan aicina dziedātājus pievienoties korim – 8. septembrī 19.00 Saulkrastu domes zālē

Senioru vokālais ansamblis „Dzīle” (vad. J.Lucāns) – piektdienās no 9.30 k/n „Zvejniekciems” aicina pievienoties dziedātāju pulkam.

Dziedāt noteikti varēs arī vismazākie (sākot no 2 gadu vecuma) – 15.septembrī 18.00 k/n „Zvejniekciems” darbu sāks pirmsskolas vecuma bērnu vokālā studija. Ja rodas jautājumi, var zvanīt vadītājai Dacei Kalniņai (mob.t. 29428619)

Saulkrastu folkloras kopa „Dvīga” (vad. A.Deniškāne) aicina pievienoties tos, kuri vēlas apgūt latvisku dzīvesziņu un kopt mūsu senču tradīcijas, pirmā nodarbība 15.septembrī 18.30 k/n „Zvejniekciems” Lūdzam zvanīt vadītājai (mob. t. 26323926)

Koklētāju ansamblis „Saule” (vad. S.Ivanova) jau uzsācis darbu, tādēļ tos, kuri gribētu apgūt kokles spēli, aicinām zvanīt vadītājai (mob. t. 29985323)

Ja rodas vēlme apgūt glezniecību, aicinām pievienoties vizuālās mākslas studijai (vad. M.Alena), kuras nodarbības notiek divas reizes mēnesī. Par pieteikšanos lūgums zvanīt vadītājai (mob.t.26747798)

Zīmēt un gleznot varēs arī pirmsskolas bērni, kuri apmeklē PII „Rūķītis” (vad. B.Apsīte. mob.t. 29204171)

Aicina pievienoties arī rokdarbnieku pulciņš (vad. G.Lāčauniece) – 10.septembrī 15.00 Saulkrastu domes telpās, kā arī audēju kopa „Kodaļa” , lūgums zvanīt vad. R.Krūkliņai ( mob.t. 28228118)