Saulkrastu novada bibliotēkas darba laiks svētku un pirmssvētku dienās.