Bibliotēka lasītājiem piedāvā jaunu, inovatīvu pakalpojumu – 3td e-grāmatu bibliotēka vietnē 3td.

E-grāmatu lasīšanai ir noteikti šādi ierobežojumi:

1. Paredzētais termiņš lasīšanai ir 2 nedēļas, pēc kura e-grāmata vairs nav pieejama lasītājam.
2. Pēc paredzētā e-grāmatas lasīšanas termiņa beigām vai atteikšanās no e-grāmatas nav iespējams to saņemt atkārtotai lasīšanai.
3. Lasītājs nevar saņemt vienlaicīgai lasīšanai vairāk nekā 2 e-grāmatas.
4. Lasītājs nevar saņemt vairāk nekā 6 e-grāmatas mēnesī (30 dienu periodā).
SVARĪGI: e-grāmatas lasīšana nav pieejama lasītājam, ja bibliotēkā nav savlaicīgi atdotas visas izsniegtās grāmatas!

KĀ LASĪT E-GRĀMATAS?