14. martā 18.00 jau ceturto gadu Saulkrastos notiks tautas deju kolektīvu festivāls “SASALA JŪRĪNA”. Saulkrastu sporta centrā sadejos 27 tautas deju kolektīvi no visas Latvijas. Ieeja koncertā brīva.

 Laikā, kad jūru klāj ledus kārta, Saulkrastos jau ceturto reizi notiek tautas deju kolektīvu festivāls “Sasala jūrīna”. Tāpat kā iepriekšējos gados,  Saulkrastu sporta centrā (Smilšu iela 3) viesosies deju kolektīvi, lai izdejotu gan labi zināmas, gan pavisam jaunas dejas. Paši dejotāji un kolektīvu vadītāji saka, ka tā ir brīnisķīga iespēja gan noslīpēt dejas soli, gan iegūt jaunu pieredzi.

Šogad koncerta tematika saistās ar gadskārtu ritējumu, tādēļ arī dejās redzēsim gada ritējumu no vasaras saulgriežiem līdz nākamā gada vidum. Dažas no dejām, piemēram, “Buobu dancs”, Aijas Āres horeogrāfija, izpildīs pat astoņi kolektīvi, savukārt būs arī solo dejas, ko izpildīs viens kolektīvs. Pavisam šogad festivālā piedalās 27 kolektīvi no visas Latvijas. Interesanti, ka festivālā līdzās vidējas paaudzes un jauniešu deju kolektīviem dejo arī senioru deju kolektīvi.

Skatītājiem tā būs lieliska iespēja kavēties atmiņās par nu jau pagājušajiem Dziesmu un Deju svētkiem, kā arī ieskatīties, kas gaidāms nākamajos.

Koncertu muzikāli kuplinās Iveta un Vidvuds Medeņi.

Ieejas koncertā brīva.

Informāciju sagatavoja Vija Skudra

                          Saulkrastu novada PA

                          “Saulkrastu kutlūras un sporta centrs”

                          direktores vietniece

                          e-pasts: [email protected]

                          tālr.67954179/20222927

                          fakss:67954169