Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola ielūdz uz koncertu.

VJMMS gada_nosleguma_koncerts_2015