25. un 26. februārī gadskārtējais koklētāju ansambļu festivāls “Koklē vēju vanadziņš”, un šoreiz festivāla divās dienās būs iespēja gan dzirdēt mūsu jaunos koklētājus no Ādažiem, Sējas, Limbažiem, Cēsīm, Rīgas un Saulkrastiem, gan uzzināt labākos konkursa “Koklē vēju vanadziņš” dalībnieku vārdus, gan ieklausīties neparastā kokles un ērģeļu mūzikas salikumā Saulkrastu ev. lut. baznīcā.

Lai veicinātu nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un nodrošinātu tā ilgtspēju, nododot to nākamajām paaudzēm, Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” kopš 2011. gada organizē koklētāju ansambļu festivālu „Koklē vēju vanadziņš”. Apzinoties, ka koncertkokle Latvijā ir vienīgais nacionālais profesionālais mūzikas instruments un kokļu klusinātais, niansētais skanējums piešķir īpašu krāsu gan tautas mūzikas apdarēm, gan īpaši koklēm rakstītajiem mūsdienu autoru darbiem, kokļu mūzika palīdz veidot Latvijas kultūras savdabību un kultūras formu daudzveidību, un tā ir viena no Dziesmu svētkos pārstāvētajiem žanriem.

25. februārī kultūras namā “Zvejniekciems” no pl.11.00 norisināsies I daudzstīgu instrumentu solistu konkurss “Koklē vēju vanadziņš”. Konkurss iecerēts kā iespēja apzināt jaunos daudzstīgu instrumentālistus un veicināt šo instrumentu spēles attīstību Latvijā.

25. februārī kultūras namā “Zvejniekciems” pl. 17.00 festivāla “Koklē vēju vanadziņš” I dienas noslēguma koncerts, kurā piedalīsies gan konkursa dalībnieki, gan koklētāju ansambļi no Rīgas (“Austriņa”, “Kokļu klubs”, J.Mediņa 1. mūzikas skolas koklētāji), gan koklētāju ansambļi no Cēsīm, Sējas, Ādažiem, Limbažiem, Valkas un Alojas, un Saulkrastiem.

Ieeja koncertā brīva.

26. februārī Saulkrastu Pēterupes ev. lut. baznīcā pl.12.30 festivāla dalībnieku labākie sniegumi, savukārt 13.00 sadarbībā ar koncertapvienību “Latvijas Koncerti” programma “Tautasdziesma dievnamā” – muzicēs I. Birģele (ērģeles), A. Eglīte (koncertkokle) un B.Ozoliņa (balss). Programmā R. Dubra, R. Jermaks, E. Raginskis, I. Šablovska. Ieeja koncertā par ziedojumiem baznīcai.

Festivāla norises tiks filmētas un fotografētas.