Aizvadītā gada nogalē Saulkrastu novada bibliotēka aicināja skolēnus aizdomāties par savām iespējām iesaistīties un būt pilsoniski aktīviem. Kampaņa “Mazais 100-gades pilsonis” ir diskusijas un argumentācijas treniņš par pilsonisko līdzdalību un attieksmi.

Tās laikā tika izspēlēta argumentācijas spēle “Četri stūri”. Skolēnu uzdevums bija noklausīties dažādus apgalvojumus, izlemt, vai tiem piekrist vai nē, un savā starpā diskutēt par apgalvojumā pausto. Tā bija iespēja uzzināt vienam otra viedokli, pārdomāt, ņemot vērā uzstādījumu, ka nav pareizo un nepareizo atbilžu. Izvēloties kādu no sadaļām —„piekrītu”, „vairāk piekrītu”, „vairāk nepiekrītu” un „nepiekrītu” —, jaunieši domāja un argumentēja par tādiem jautājumiem kā „Latvija ir iespēju zeme”, „Savu nākotni es redzu Latvijā”, “Es iesaistīšos Latvijas 100-gades pasākumos”, “Sagaidot Latvijas 100-gadi, pie apģērba nēsāšu lentīti valsts karoga krāsās” un citiem.

Kopumā jauniešu noskaņojums, lai gan bieži noskaņots uz problēmām, vērsts arī uz iespēju pašiem mainīt un uzlabot vidi sev apkārt. Kampaņā piedalījās Saulkrastu vidusskolas 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, un 6.b klases skolēni, kā arī Zvejniekciema vidusskolas 6. un 7. klašu skolēni.

Kampaņa “Mazais 100-gades pilsonis” notiks visu 2018. gadu, un paredzēts, ka tajā piedalīsies vismaz desmit Rīgas reģiona pašvaldību organizāciju.

Vairāk informācijas var atrast Saulkrastu novada bibliotēkas tīmekļa vietnē: www.saulkrastubiblioteka.lv

Kampaņa tiek īstenota biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras ministrijas projekta “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialogu jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.