2014. gada 14. novembrī kultūras namā “Zvejniekciems” notika pirmais sarīkojums, kas tika iekļauts koncertu ciklā “LV100 Saulkrastos”. Sarīkojums “Mūsu saknes” stāstīja par Saulkrastu novada vēsturi, tā veidošanos un izcilākajām personībām, kas neapšaubāmi veido Saulkrastu tēlu. Burinieku būvniecības laiks, pirmie kapteiņi, mācītājs J. Neilands, slavenais kuģītis “Neibāde” un Austra Skujiņa – šie ir tikai daži Saulkrastu vēstures fakti, kas liek ikvienam aizdomāties par savas tautas saknēm.