Turēsim godā mūsu vēsturi un vērtības, būsim vienoti un lepni par savu valsti!

 

Saules mūžu Latvijai !

 

Mēs maza cilts, mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba.  (J.Rainis)