Latvijas Nacionālais kultūras centrs (turpmāk – Centrs) informē, ka 2018.gada 30.jūnijā Rīgā pulcēsies Dziesmu un deju svētku tradīcijas kopēji no visas Latvijas un ārvalstīm, lai laikā līdz 2018.gada 8.jūlijam (sadziedāšanās pasākums noslēgsies 9.jūlijā) kopā svinētu XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkus (turpmāk – Svētki). Lielā mērā arī pašvaldību atbalsts sabiedrības aktīvai līdzdalībai tautas tradīciju saglabāšanā ir iespēja svētkus sarīkot vērienīgus, Svētku nedēļā akcentējot visu tautas mākslas žanru spožumu Latvijas kultūrvidē.

 

2018.gada 1.jūlijā, saskaņā ar svētku programmu (lūdzu skatīt https://dziesmusvetki.lv/notikumu-kalendars/svetku-nedela/), Rīgā notiks nozīmīgi Svētku atklāšanas pasākumi, t.sk. arī vērienīgs Dziesmu un deju svētku dalībnieku gājiens. Jau tradicionāli tajā piedalīsies gan Svētku dalībnieki no visiem Latvijas reģioniem un ārvalstīm, gan pašvaldību pārstāvji, gan arī aicinātie viesi.

Lai simboliski atzīmētu šo Svētku atvēršanas dienu kā Svētku tradīcijai nozīmīgu un sabiedrību vienojošu dienu, Svētku Rīcības komiteja 2018.gada 25.jūnija sēdē ierosināja vērsties pie visām Latvijas pašvaldībām, aicinot 2018.gada 1.jūlijā pie pilsētas domes ēkas, tās struktūrvienību, tai pakļauto izpildinstitūciju, iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību ēkām, kā arī pie pašvaldībai piederošām dzīvojamām ēkām, pacelt Latvijas valsts karogu, rekomendējot to darīt arī pašvaldības teritorijā esošajām juridiskajām un fiziskajām personām.

Saulkrastu novada pašvaldību XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos pārstāvēs 11 mākslinieciskie kolektīvi- jauktie kori “Anima” un “Bangotne”, audēju kopa “Kodaļa”, rokdarbu studija “Krustaines”, senioru deju kopa “Saulgrieži”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Jūrdancis”, jauniešu deju kolektīvs “Krustu šķērsu”, Zvejniekciema vidusskolas jauniešu deju kolektīvs “Murdiņš”, folkloras kopa “Dvīga”, koklētāju ansamblis “Saule” un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris “Neibāde”. Svētkos piedalīsies 230 Saulkrastu novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu dalībnieki.

Lai visiem izdevušies un skaisti svētki!