Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon" nodod sabiedriskai apspriešanai 2014.-2020.gada plānošanas perioda sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju Saulkrastu un Carnikavas novadiem. 

 

Stratēģija izstrādātā, lai piešķirtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējumu vietējās ekonomiskas attīstībai un sabiedrisko aktivitāšu veicināšanai.

 

Stratēģijas projekts atrodams biedrības “Sernikon” mājas lapā www.sernikon.lv un apspriešanas periods ir noteikts no 09.10.2015. līdz 19.10.2015.

 

Apspriešanas periodā aicinām iesniegt viedokļus par dokumentu, aizpildot noteiktas formas priekšlikumu veidlapu.

 

Lai skaidrotu stratēģijas saturu, interesenti tiek aicināti uz sanāksmēm:

 

14.10.2015. Alternatīvās aprūpes centrs “Pīlādzis”, Stacijas iela 5, Carnikava, plkst. 17:00

15.10.2015. Saulkrastu novada domes zāle, Raiņa iela 8, Saulkrasti, plkst. 17:00

Sernikon garais