Šogad, svinot Latvijas Republikas 100.dzimšanas dienu, Saulkrastu novada dome pateiksies par padarīto tiem, kuru profesionālo darbu, sabiedriskās aktivitātes un ieguldījumu kopējā labklājībā ir novērtējuši darba devēji un iedzīvotāji, pasniedzot apbalvojuma rakstu un naudas balvu.

Nominācijā „Izglītība” apbalvojumu saņems: Saulkrastu vidusskolas skolotāja Ināra Strapcāne par kvalitatīvu pedagoga darbu, skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu un interešu izglītības konkursos, skatēs un olimpiādēs un ieguldījumu Saulkrastu vidusskolas attīstībā, izaugsmē un izglītības kvalitātes celšanā; Zvejniekciema vidusskolas skolotāja Jolanta Liniņa par augstu profesionālu meistarību pedagoģiskajā darbā ar skolēniem dažādos projektos, konkursos un olimpiādēs un izcili paveikto darbu; Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece, skolotāja Līga Ķestere par kultūrizglītojošo darbu– ilggadēju skolas mācību darba vadīšanu, talantīgu un profesionālu pedagoģisko darbu skolā kopš 1978.gada.

Nominācijā „Kultūra” tiks sumināta jauktā kora „Anima” mākslinieciskā vadītāja un diriģente Laura Leontjeva par izciliem sasniegumiem XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku koru konkursā „Dziesmu kari” pusfinālā un atzīstamiem rezultātiem konkursa finālā, korim „Anima” iekļūstot divdesmit labāko Latvijas koru pulkā, un Saulkrastu novada vārda popularizēšanu, aktīvi piedaloties zināmos Vislatvijas notikumos.

Nominācijā „Sports” tiks sveikts treneris Kaspars Riekstiņš par talantīgu darbu „Vidzemes karatē klubā”, trenējot jaunos sportistus, iegūstot augstus sasniegumus karatē cīņas sportā un Saulkrastu novada vārda popularizēšanu.

Nominācijā „Medicīna” par nozīmīgu ieguldījumu medicīnā, nesavtīgu attieksmi pret ikdienas darbu un rūpīgu pacientu kopšanu tiks apbalvota Saulkrastu slimnīcas medicīnas māsa Liesma Mortuzāne.

Nominācijā „Drošība” balva Saulkrastu pašvaldības policijas vecākajam inspektoram Aivaram Jasukenam par godprātīgi veiktu profesionālo darbu, ar atbildību izturoties pret veicamajiem pienākumiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, aizsargājot sabiedrības un valsts intereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem.

Nominācijā „Mecenātisms” par Saulkrastu sporta sacensību un notikumu un „Saulkrastu uzņēmēju biedrības” rīkoto pasākumu atbalstu tiks sveikts uzņēmējs Gatis Zonbergs.

Nominācijā „Sabiedriskais darbs” balva „Saulkrastu uzņēmēju biedrībai” par sabiedriski organizatorisko darbu, rīkojot nozīmīgus pasākumus Saulkrastu uzņēmējdarbības vides un novada attīstībai.

Īpašajā nominācijā tiks sumināta Saulkrastu tūrisma informācijas centra vadītāja Gita Memmēna par kvalitatīvu darbu, atbildības izjūtu pret profesionālajiem pienākumiem un Saulkrastu vārda popularizēšanu.

Nominācijā „Par mūža ieguldījumu” pateicība Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas klavierspēles skolotājai Tamārai Āriņai par ilggadēju, godprātīgu, talantīgu un profesionālu pedagoģisko un koncertmeistares darbu Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā kopš 1969.gada– viņas audzēkņi daudzreiz guvuši sasniegumus starptautiskajos konkursos Francijā, Spānijā, Lietuvā, Krievijā, kā arī dažādos konkursos Latvijā.

Apbalvošanas pasākums notiks svētku sarīkojuma laikā svētdien, 18.novembrī plkst. 12.00 Saulkrastu Sporta centrā Smilšu ielā 3, Saulkrastos.