Valsts meža dienests ar 24. aprīli noteicis meža ugunsnedrošā laikposma sākumu. Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar šī laikposma sākumu ir jānodrošina ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošana mežā. Visiem iedzīvotājiem, lai samazinātu ugunsgrēka izcelšanās iespējas, uzturoties mežā, ir jāievēro ugunsdrošības prasības.

 

Uzturoties mežos un purvos aizliegts :

  • nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus priekšmetus;
  • kurināt ugunskurus, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas;
  • atstāt ugunskurus bez uzraudzības;
  • dedzināt atkritumus;
  • braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purvu ārpus ceļiem;
  • veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Nedrīkst veikt jebkādu dedzināšanu, kas rada dūmus, bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecības, jo dūmi var maldināt uguns novērošanas torņu dežurantus.

Meža izstrādātājiem ir jāievēro prasība, ka meža ugunsnedrošajā laikposmā cirsmā dedzināt ciršanas atlikumus atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku atļauju. Savukārt meža īpašniekiem ir jāparūpējas, lai meža ceļi un stigas būtu atbrīvoti no sagāztajiem kokiem un krūmiem, lai, nepieciešamības gadījumā, meža ugunsdzēsības automašīnām būtu iespējams brīvi pārvietoties. Tāpat meža īpašniekiem ir jāzina, ka pēc meža ugunsgrēka likvidācijas viņa mežā, meža īpašnieka pienākums ir veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību.

Valsts vides dienests informē, ka 2019. gadā meža ugunsgrēki Latvijā dzēsti 1110 reizes, pavisam 821,67 hektāru platībā. Kopumā 87,6% gadījumu meža ugunsgrēka izcelšanās iemesls ir bijusi neuzmanīga rīcība ar uguni, bet 4,3% gadījumu tā ir bijusi ļaunprātīga dedzināšana.

Meža ugunsnedrošā laikposma ierobežojumus un ugunsdrošību mežos nosaka Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”. Par noteikumu neievērošanu var piemērot administratīvo, civiltiesisko un arī kriminālatbildību.