Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanas Latvijā notiks sestdienā, 2019. gada 25.maijā. Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un EP no Latvijas būs jāievēl astoņi deputāti.

Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem un citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā un Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai piedalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlēšanu dienā jābūt vismaz 18 gadus vecam. Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstus. Katrs vēlētājs ir reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā jābalso vēlēšanu dienā. Noskaidrot, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts 2019.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās, iespējams:

– paziņojumā, ko vēlētājiem pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi Latvijā izsūta Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (līdz marta beigām);

– no 2019. gada 16. marta internetā, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumu e-pakalpojums “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana”;

– zvanot uz Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 67049999.

Vēlētāji, kuri savu dzīvesvietu deklarējuši ārvalstīs, iecirkņu sarakstos automātiski netiek iekļauti. Šie vēlētāji vēlētāju sarakstos tiks iekļauti, ja reģistrēsies pasta balsošanai vai reģistrēsies balsošanai vēlēšanu iecirknī. Latvijas pilsoņi Vēlētāju reģistrā tiek iekļauti automātiski, bet citu ES dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā un vēlēsies izmantot savas balsstiesības Latvijā, līdz 2019. gada 25. aprīlim (30. dienai pirms vēlēšanām) jāreģistrējas Centrālajā vēlēšanu komisijā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu.

Ja sākotnēji piešķirtais vēlēšanu iecirknis vēlēšanu dienā būs grūti sasniedzams,līdz 2019.gada 7.maijam iecirkni varmainīt uz jebkuru citu iecirkni Latvijā vai ārvalstīs. Reģistrēties balsošanai citā iecirknī iespējams divos veidos: