Šī gada Lielā Talka aizsāks jaunu desmitgadi ar jaunām vēsmām vides domāšanā. Talkas dalībnieki aicināti ne tikai vākt atkritumus, bet arī tos šķirot, tādējādi veicinot izpratni par plastmasas piesārņojumu, tā kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos. Iedzīvotāji tiek aicināti talkā šķirot, atdalot plastmasu no citiem atkritumiem. Talkas dalībnieki saņems zilas un baltas krāsas maisus. Zilie paredzēti plastmasai, baltie – citiem atkritumiem.

Saulkrastos talkas dalībnieki tiek aicināti pulcēties pie Saulkrastu novada domes ēkas plkst.10.00. Aptuveni plkst.13.00 visi aicināti uz kopīgām pusdienām – talkas zupu Saulkrastu centrā – Saules laukumā.

Talkotāji maisus dalīto atkritumu vākšanai var saņemt arī iepriekš, zvanot uz tālruni 29218153.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties interaktīvajā piesārņoto vietu reģistrēšanas kartē www.talkas.lv, sadaļā „Kartes”.