Sanāksmē, kas notiks plkts.13:00, plānots izskatīt sekojošos jautājumus.

 

Infrastruktūras objektu attīstīšana tūristu piesaistīšanai

Sociālo pakalpojumu attīstīšana

Pārvaldes kapacitātes celšana

Ielu, ietvju, apgaismojuma, stāvvietu sakārtošana un attīstīšana

Komunālās saimniecības attīstības risinājumi

Videi draudzīga transporta pakalpojumu attīstīšana novadā

Reģionāla attīstības centra statusa iegūšana