Veselības centrs 4 informē, ka 4. oktobrī pie Saulkrastu slimnīcas būs novietots mobilais mamogrāfs. Lai saņemtu mamogrāfijas pakalpojums, nepieciešams iepriekšējs pieraksts (27866655)!

· Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros izmeklējums ir BEZ MAKSAS (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
· Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu – 2.85EUR.

PIERAKSTS NOTIEK PA TELEFONU – 27866655