Saulkrastu novada pašvaldība, rūpējoties par centrālās administrācijas darba efektivizēšanu, darba informācijas operatīvāku apriti, kvalitatīvāku klientu apkalpošanas procesu ir izveidojusi jaunu nodaļu – Administratīvā nodaļa, kuras atbildībā nodoti juridiskie, publisko iepirkumu, komunikācijas, dokumentu pārvaldības un informācijas tehnoloģiju jautājumi. Meklējam enerģisku, zinošu, atbildīgu profesionāļu komandas vadītāju.

Tāpat darbā tiek aicināts pašvaldības īpašumu būvteniķis.

 

Tuvāka informācija par Administratīvās nodaļas vadītāju pieejama ŠEIT.

Tuvāka informācija par pašvaldības īpašumu būvtehniķi pieejama ŠEIT.