Nodarbību sākums 28.novembrī plkst.18.00. Ādažu vidusskolā Gaujas ielā 30. Nodarbības notiks no 28.novembra līdz 5 decembrim. Darbdienu vakaros no plkst.18.00-21.00 un sestdien, 2.decembrī, no plkst.10.00 – 17.30.40 akadēmisko stundu mācību programmā iekļauti tādi temati kā “Bērnu uzraudzība”, “Saskarsme”, “Sanitārija un higiēna” un “Pirmā palīdzība”. Mācību maksa – 100 eiro.

Sekmīgi nokārtojot noslēguma darbu, auklītēm tiks izsniegta Apliecība par profesionālās pilnveides izglītību, kas dod tiesības reģistrēties Izglītības kvalitātes valsts dienesta Licencēšanas un reģistru departamentā Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā, saņemot Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja Reģistrācijas apliecību.

Lai uzsāktu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu, personai jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam, saņemot Nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecību.

Pieteikties kursiem pa tālr. 25936485 vai uz e-pasta adresi: [email protected].

Foto www.e-skola.lv