Saulkrastu sociālais dienests aicina uzņēmējus un citus interesentus ar naudas ziedojumiem vai ar pašu ražojumiem atbalstīt akciju „Gaišus Ziemassvētkus". Kā katru gadu svētkos tiks apdāvinātas novada trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes, vientuļie pensionāri, 1. grupas invalīdi un citi mazaizsargātie iedzīvotāji.

 

Konts ziedojumiem :

 

 

Saulkrastu novada dome

Reģ.Nr.90000068680

Swedbank

Konta Nr. LV17HABA0551028797653

Ar norādi „Akcijai „Gaišus Ziemassvētkus””

 

Informācija pa tālruni 67142511.