Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) sadarbībā ar nodibinājumu „Sociālo pakalpojumu aģentūra” aicina  audžuģimeņu un viesģimeņu bērnus, bērnus no adoptētāju un aizbildņu ģimenēm uz bērnu nometnēm – atbalsta grupām šajā vasarā!

Šogad pirmo reizi, tieši bērniem no audžuģimenēm, adoptētāju, viesģimeņu un aizbildņu ģimenēm notiks 14 prieka pilnas un neaizmirstamas 5 dienu (ar nakšņošanu) vasaras nometnes, kurās līdz ar spēlēm un sporta aktivitātēm, bērni varēs izpausties radošajās darbnīcās, apgūt valodas, tikties ar interesantiem cilvēkiem, kuru dzīvesstāsti un pieredze iedvesmos bērnus, lai viņi uzdrīkstētos īstenot savus sapņus, kā arī piedzīvotu vēl citus aizraujošus notikumus.

Dalība un visu pasākumu programma bērnu nometnēs – atbalsta grupās ir bez maksas!

Ir ieplānotas četrpadsmit nometnes – bērnu atbalsta grupas, katra 15 dalībniekiem, divām vecuma grupām, pirmā – no 10 līdz 14 gadu vecumam, otrā – no 15 līdz 17 gadu vecumam, dažādos Latvijas reģionos, no jūnija līdz augustam:

§ 4.-8. jūnijs – Balvu novads ( Tilžas internātpamatskola)

§ 11.-15. jūnijs – Kuldīgas novads (Pelču internātpamatskola)

§ 09. -13. jūlijs – Limbažu novads (Viesu nams Skultes muiža)

§ 16. – 20. jūlijs – Limbažu novads (Viesu nams Skultes muiža)

§ 23. – 27. jūlijs – Gulbenes novads( Druvienas pamatskola)

§ 13. – 17. augusts – Limbažu novads (Viesu nams Skultes muiža)

§ 20. – 24. augusts – Naukšēnu novads (Ķoņu dzirnavas )

Lai nodrošinātu aktivitātes bērniem, kā arī izmitināšanu un ēdināšanu, nepieciešams zināt precīzu dalībnieku skaitu, tāpēc savlaicīga audžuģimeņu, adoptētāju un aizbildņu bērnu pieteikšana uz izraudzīto pasākuma vietu ir obligāta!

Vietu skaits bērnu nometnēs (atbalsta grupās) ir ierobežots (15 dalībnieki katrā nometnē).

Pieteikšanās ir tikai uz vienu nometni.
Nometnes ir paredzētas TIKAI konkrētas mērķauditorijas bērniem – audžubērniem, adoptētiem, aizbildnībā un viesģimenē esošiem bērniem!

Nometņu dienas kārtība un vietas plāns, kā arī nepieciešamo lietu saraksts tiks nosūtīts katram individuāli, savlaicīgi pirms nometnes.

Dalībai nometnēs ģimenes var pieteikt bērnus no 20.04, laikā no 9.00-17.00

Pieteikties var zvanot, vai sūtot e-pastu Aigai Romānei – Meierei:

telefoniski: kontakttālrunis – 29728401, elektroniski: e – pasts: [email protected]

Avots: VBTAI http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/?doc=5188&page=